УкраїнськаEnglish

Навчально-методичні матеріали

  Навчально-методична робота кафедри спрямована на підвищення якості навчального процесу. З цією метою проводиться систематична робота з підготовки підручників, навчальних посібників та методичних розробок. Викладання усіх дисциплін забезпечене методичними розробками, з якими можна ознайомитись на кафедрі, у бібліотеці та на внутрішньому сайті ЛДФА. Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають світовим стандартам, новітнім методикам сучасної освіти, забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. За останній 2009-2010 н.р. було підготовлено та опубліковано такі праці:

1. Буряк П.Ю. Фінанси: підручник // Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. – К.: "Хай-Тек Пресс”, 2010. – 392 с. – ISBN– 978966-2143-36-2.

2.Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності "Фінанси”: навчальний посібник / кол.авторів; за ред. д-ра екон. наук, проф., зав. кафедри фінансів суб'єктів господарювання К.В. Васьківської. – Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес. – 2010. – 180 с. – ISBN – 978-966-397137-7.

Автори: Васьківська К.В., Альошина Л.Є., Блащук-Дев'яткіна Н.З., Пасінович І.І., Гринчишин Я.М., Смолінська С.Д., Сич О.А., Ясіновська І.Ф., Луців Л.М., Мельник О.М., Олейнюк Р.Є., Колодійчук В.А., Попович Д.В., Буряк Н.Б., Міколяш Ф.Т.

Засоби діагностики знань студентів

для освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр

1. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції” для студентів, які навчаються за галуззю знань 0501 "Економіка та підприємництво”, за напрямом підготовки 6.050100 ”Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр”/ Укладач: к.е.н., доцент Блащук-Дев'яткіна Н.З. – Львів, 2009. – 38 с.

2. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий аналіз” для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501 "Економіка та підприємництво”, за спеціальністю 6.050100 ”Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр” / Укладач: к.е.н., в.о.доцента Ясіновська І.Ф. – Львів, 2009. – 30 с.

3. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Міжнародні валютно-кредитні відносини” для студентів, які навчаються за галуззю знань 0501 "Економіка та підприємництво”, за напрямом підготовки 6.050100 ”Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр”/ Укладач: доц., Дудяк Р.П. – Львів, 2009. – 37 с.

4. Засоби діагностики знань навчальної дисципліни "Страхові послуги” для студентів, які навчаються за галуззю знань 0501 "Економіка та підприємництво”, за напрямом підготовки 6.050100 ”Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр” / Укладач: к.е.н., доц., Мельник О.М. – Львів, 2009. – 34 с.

5. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Корпоративні фінанси” для студентів, які навчаються за галуззю знань 0501 "Економіка та підприємництво”, за напрямом підготовки 6.050100 ”Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр” / Укладач: к.е.н., доцент Колодійчук В.А.– Львів, 2009. – 30 с.

для освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст

1. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Ринок фінансових послуг” для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501 "Економіка та підприємництво”, за спеціальністю 7.050104 "Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст” / Укладач: к.е.н., в.о.доцента Смолінська С.Д. – Львів, 2009. – 30 c.

2. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501 "Економіка та підприємництво”, за спеціальністю 7.050104 "Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст” / Укладач: к.е.н., доцент Гринчишин Я.М. – Львів, 2009. – 38 c.

3. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент” для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501 "Економіка та підприємництво”, за спеціальностями 7.050104 "Фінанси” та 7.050106 "Облік і аудит'' освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст” / Укладач: к.е.н., в.о.доцента Сич О.А. – Львів, 2009. – 31 с.

4. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий аналіз” для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501 "Економіка та підприємництво”, за спеціальністю 7.050106 "Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст” та за спеціальністю 8.050106 "Облік і аудит” освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр”/ Укладач: к.е.н., в.о.доцента Пасінович І.І. – Львів, 2009. – 29 с.

для освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр

1. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Ринок фінансових послуг” для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501 "Економіка та підприємництво” за спеціальністю 8.050104 "Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр” / Укладач: к.е.н., в.о. доцента Сич О.А. – Львів, 2009. – 30 с.

2. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємств” для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501 "Економіка та підприємництво” за спеціальністю 8.050104 "Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр” / Укладач: д.е.н., проф. Васьківська К.В. – Львів, 2009. – 35 с.

3. Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент” для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501 "Економіка та підприємництво” за спеціальністю 8.050104 "Фінанси” освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр” / Укладач: д.е.н., проф. Черевко Г.В., асистент Черевко Д.Г. – Львів, 2009. – 26 с.

Перелік посібників, що готуються до друку викладачами кафедри в 2010-2011 н.р.:

1. Тестовий контроль знань з підготовки фахівців зі спеціальності «Фінанси», кол. авторів за ред.. д.е.н., проф. Васьківської К.В.

2. Банківська справа, Блащук-Дев'яткіна Н.З., Олейнюк Р.Є.

3. Управління санацією та банкрутством підприємства, Васьківська К.В., Сич О.А., Прокопишак В.Б.

4. Фінансовий менеджмент в корпораціях, Альошина Л.Є.

5. Фінансовий аналіз, Буряк П.Ю., Васьківська К.В., Ясіновська І.Ф., Пасінович І.І.

Організація практичної підготовки,

зустрічі з практичними працівниками

Якість фахової освіти на кафедрі забезпечується шляхом впровадження у навчальний процес нових педагогічних, інноваційних та інформаційних технологій.

Тому професорсько-викладацький склад формує мотиви навчальної діяльності, організовує навчальний процес таким чином, щоб зацікавити студента, формувати в нього економічне мислення, інтерес до наукових досліджень. Розвиток мотивів здійснюється через саму навчальну діяльність. Адже інтерес до вивчення конкретної дисципліни значною мірою залежить від змісту навчання.

Значна увага на кафедрі приділяється навчальній та виробничій практиці студентів.

Важливою ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться на базі суб`єктів господарювання. Під час практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін освітньо-професійної підготовки спеціалістів та магістрів. Зміст та послідовність проходження практики визначаються програмами практик, які розробляються згідно з навчальними планами.

Важливе значення має удосконалення зв`язків із спеціалістами-практиками, проведення спільних конференцій, лекцій-бесід, круглих столів з метою обміну досвідом, ознайомлення студентів з основами виробничої діяльності за фахом та з можливостями підвищення рівня працевлаштування випускників кафедри за спеціальністю.

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання практикує проведення круглих столів з актуальних питань діяльності реального та фінансового сектору економіки України.

Так, 25 листопада 2009 року в приміщенні фінансового факультету Львівської державної фінансової академії відбувся круглий стіл на тему «Проблеми кредитування юридичних та фізичних осіб».

Перед учасниками круглого столу виступили фахівці банківського бізнесу, зокрема:

- Кордоба О.М. – завідувач відділення "ПриватБанку”,

- Ракша Ю.М. – заступник директора ЛФ Регіонального управління ПАТ "ІНДЕКС- БАНК",

- Дерега А.О. – старший радник по роботі з фізичними особами обласної Дирекції по управлінню ефективністю рітейлу ВАТ КБ "Надра” (Львівське РУ),

- Олейнюк Р.Є. – заступник директора департаменту з економічної безпеки ВАТ "КРЕДОБАНК”.

Спілкування у межах круглого столу з викладачами та представниками банківських структур дозволило студентам ЛДФА критично оцінити власний рівень знань, поєднати теоретичні напрацювання з практикою.

Учасники студентського наукового гуртка "Фінансист” під керівництвом викладачів кафедри беруть участь у конкурсі студентських проектів Львівської міської ради, основною метою якого є пошук та підтримка талановитої молоді для подальшої реалізації проектів спільно з посадовцями міської ради. У 2009-2010 н.р. під керівництвом викладачів кафедри студентами 5-го курсу було розроблено 3 проекти.

За результатами розгляду проектів студенти були залучені до стажування у Львівській міській раді, зокрема до створення фінансових планів для фестивалів, що проходитимуть у Львові впродовж 2010 року. Робота у цьому напрямку продовжується.
Поглиблюється практична підготовка студентів на кафедрі шляхом використання тренінгових технологій, що дозволяє максимально скоротити термін адаптації майбутнього фахівця щодо діяльності в реальних фінансово-економічних умовах.
Періодично організовуються зустрічі студентів із працівниками страхової компанії "PZU Україна”. В результаті такої співпраці ведеться робота щодо створення студентської ініціативної страхової групи "PZU Україна” з метою покращення практичної підготовки студентів, зокрема студентів спеціалізації "Страхова справа”.