УкраїнськаEnglish

Навчально-методична робота

 

    З початку свого створення кафедра забезпечувала вивчення студентами нашого вузу наступних навчальних дисциплін:

·   політична економія;

·   історія економіки та економічної думки;

·   мікроекономіка;

·   макроекономіка;

·   міжнародна економіка (з 2010 р. ця дисципліна передана на новостворену кафедру міжнародної економіки).

    З 2005/06 н.р. на кафедрі започатковано викладання нових навчальних дисциплін: "Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності” на ІV курсі фінансового та заочного факультетів, а також "Сучасні економічні теорії” для магістрів на V курсі обліково-економічного факультету.  З 2014-2015 навчального року магістри вивчають нову дисципліну – "Глобальна економіка”.

Для проведення вступних випробувань в академії викладачі кафедри підготували навчальний посібник "Тести і задачі для перевірки знань з основ економіки”.  Для належного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін кафедри її члени підготували і видали підручники та навчальні посібники з таких дисциплін: "Макроекономіка”, "Міжнародна економіка”, "Мікроекономіка”, "Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності”,  "Історія економіки та економічної думки”, "Політична економія”.

  Доцент О.І.Пікулик брала участь разом з кафедрою економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка у підготовці двох видань   підручника "Вступ до економічної теорії”. Кафедра і надалі планує видання навчальних посібників з інших дисциплін, які закріплені за нею.

  Основні друковані видання кафедри
 

Для методичного забезпечення навчального процесу кафедра розробляє навчальні плани і робочі програми з усіх своїх дисциплін, які щорічно переглядає і вносить, при необхідності, зміни. Викладачі кафедри також підготували і видали для студентів низку методичних розробок і рекомендацій, що суттєво допомагають їм у виконанні самостійної роботи з різних дисциплін.

 

Наша кафедра   постійно співпрацює у навчально-методичній і науково-дослідній роботі з кафедрами економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка, Національного лісотехнічного університету України, Львівського державного аграрного університету, Львівської комерційної академії, Львівським банківським інститутом та іншими ВНЗ м. Львова. Суть цієї співпраці полягає в обміні досвідом роботи, залученні провідних фахівців із навчальних закладів до проведення комплексного державного екзамену з економічної теорії, підвищенні кваліфікації викладачів через стажування, спільній участі у підготовці та виданні навчально-методичних і наукових праць.