УкраїнськаEnglish

Навчально-методична робота

  З початку свого створення кафедра забезпечує вивчення студентами нашого вузу наступних навчальних дисциплін:
· політична економія;
· історія економіки та економічної думки;
· мікроекономіка;
· макроекономіка;
· міжнародна економіка (з 2010 р. ця дисципліна передана на новостворену кафедру міжнародної економіки).
  З 2005/06 н.р. на кафедрі започатковано викладання нових навчальних дисциплін: "Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності” на ІV курсі фінансового та заочного факультетів, а також "Сучасні економічні теорії” для магістрів на V курсі обліково-економічного факультету. Навчальні програми цих нових дисциплін уперше в ЛДФА розробили доценти О.Г.Гупало, В.В.Прошак і В.В.Юкіш, які почали їх викладати з того ж навчального року. До того ж, майже всі викладачі кафедри залучені до роботи на підготовчому відділенні академії, де читають лекції і проводять практичні заняття з учнями підготовчих курсів. Для проведення вступних випробувань в академії викладачі кафедри підготували навчальний посібник "Тести і задачі для перевірки знань з основ економіки”.
  Для належного навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін кафедри її члени підготували і видали підручники та навчальні посібники з предметів "Макроекономіка”, "Міжнародна економіка”, "Мікроекономіка”, "Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності” «Історія економіки та економічної думки».
  Доцент М.М.Плотніков підготував і видав два навчальних посібники, один з предмета "Політична економія. Основи економічної теорії” та з предмета політологія – "Демократія та держава. Креативно-синергетичний підхід досліджень проблеми”.
  Доцент О.І.Пікулик брала участь разом з кафедрою економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка у підготовці двох видань підручника "Вступ до економічної теорії”. Кафедра і надалі планує видання навчальних посібників з інших дисциплін, які закріплені за нею.

  Основні друковані видання кафедри
  Для методичного забезпечення навчального процесу кафедра розробляє навчальні плани і робочі програми з усіх своїх дисциплін, які щорічно переглядає і вносить, при необхідності, зміни. Викладачі кафедри також підготували і видали для студентів низку методичних розробок і рекомендацій, що суттєво допомагають їм у виконанні самостійної роботи з різних дисциплін. Так, зокрема, доцент О.Г.Гупало створив "Методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт з "Політичної економії” для студентів факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки. Аналогічні рекомендації з предмета "Мікроекономіка” склав доцент Дулюк В.Г. Старші викладачі кафедри У.Д.Балагурак і Л.П.Ковтун розробили тестові завдання для модульного контролю з мікроекономіки. Доцент О.І.Пікулик підготувала методичну розробку "Тестові завдання і задачі з курсу "Політична економія”. На кафедрі створений рукописний фонд лекцій з усіх її дисциплін, який щорічно переглядається і оновлюється.
Засідання Державної екзаменаційної теорії
  Викладачі кафедри систематично розробляють програму комплексного державного екзамену з економічної теорії та готують екзаменаційні білети до нього. Наша кафедра постійно співпрацює у навчально-методичній і науково-дослідній роботі з кафедрами економічної теорії Львівського національного університету ім. Івана Франка, Національного лісотехнічного університету України, Львівського державного аграрного університету, Львівської комерційної академії, Львівським банківським інститутом та іншими ВНЗ м. Львова. Суть цієї співпраці полягає в обміні досвідом роботи, залученні провідних фахівців із навчальних закладів до проведення комплексного державного екзамену з економічної теорії, підвищенні кваліфікації викладачів через стажування, спільній участі у підготовці та виданні навчально-методичних і наукових праць.